De Stichting

Om verbetering van het zoetwatermilieu en de herintroductie van de otter tot een succes te maken is er veel tijd en geld nodig. SON is een non-profit organisatie en is afhankelijk van financiële steun van particulieren, sponsoren en de overheid. Tegelijkertijd met het uitzetten van de otter organiseert daarom Stichting Vrienden van de Otter (SVO) een grootschalige fondswervingsactie door het hele land. SVO ondersteunt SON in haar doelstellingen en activiteiten. De begunstigers, die gedurende deze actie geworven worden, heten dan ook ‘Vrienden van de Otter