Activiteiten

Met de financiële bijdrage van de ‘Vrienden van de Otter’ worden de volgende activiteiten gefinancierd:

Bouw van een opvangcentrum voor otters:

Educatie en voorlichting:

Fok van otters en onderzoek: