Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Otter is: verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse zoetwatermilieu.

Alleen als de kwaliteit van het zoetwatermilieu in een gebied erg goed is, kan de otter hier overleven. De otter wordt niet voor niets ‘De ambassadeur van het zoetwatermilieu’ genoemd. De terugkeer van dit mooie dier in de Nederlandse natuur is dan ook de kroon op het werk van SON.

SON probeert het zoetwatermilieu op de volgende manieren te verbeteren, door: