Nieuws

Ook in dit jaar gaan wij voortvarend verder met heel Nederland weer otter vriendelijk te maken. Uw hulp is daarbij voor ons onmisbaar.

Wij hebben de volgende belangrijke mededelingen voor u:

Incasso 2018

In week 4 hebben wij de incasso voor uw donatie over 2018 ingediend bij de ING bank. In de 1e week van februari zal uw donatie van uw rekening afgeschreven worden. Indien dit niet goed gegaan is of als u een nieuw bankrekening nummer heeft gekregen, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@otter.to. Wij verzoeken u er rekening mee te willen houden dat de incasso van uw donatie plaatsvindt op ons ING IBAN nummer: NL52 INGB 0007 5892 37 t.n.v. Stichting Vrienden van de Otter te Leeuwarden. Dank voor uw donatie 2018!

Wij stellen uw ondersteuning bijzonder op prijs. Met uw donaties kunnen wij er voor zorgen dat heel Nederland weer een Otterland wordt!