Stichting Otterstation Nederland laat herintroductie Otter stop zetten

12-7-2006

Onkunde regeert bij herintroductie otter! De Stichting Otterstation Nederland (SON) te Leeuwarden waarschuwde twee weken geleden al voor problemen die zouden gaan optreden als gevolg van het uitzetten van te tamme otters in het natuurgebied de Rottige Meenthe in het zuiden van Friesland. Eén van de tamme otters zocht steeds meer de aanwezigheid van mensen op. Het dier trof een klein jongetje, schrok kennelijk van zijn reactie en beet de jongen in zijn hiel.

Een voor herintroductie geschikte otter zou dit nooit doen. Deze zou juist uit de buurt van mensen blijven. Dit voorval toont opnieuw hoe onkunde regeert binnen het management van de herintroductie. SBB, Alterra en het Ministerie van LNV houden zich opnieuw niet aan de internationale richtlijnen voor herintroductie. De Stichting Otterstation Nederland (SON) zet nu alles op alles om de herintroductie van de otter stil te laten leggen. De SON heeft de coördinator van het internationale EEP fokprogramma verzocht geen otters meer uit gevangenschap te leveren voor de Nederlandse herintroductie zolang het management van het project zich niet houdt aan de internationale richtlijnen. Het EEP fokprogramma mag alleen dieren voor herintroductie leveren als voldaan wordt aan deze richtlijnen. Ook de voorzitter van de internationale IUCN Otter Specialist Group is verzocht een dergelijk verzoek in te gaan dienen.

De richtlijnen voor herintroductie geven o.a. aan dat te tamme dieren niet gebruikt kunnen worden voor herintroductie en dat bovendien alle oorzaken van uitsterven weg genomen moeten zijn alvorens men kan overgaan tot herintroductie. Zo is het probleem van verdrinking in fuiken nog steeds niet opgelost in de Provincie Friesland en andere delen van Nederland. Het Ministerie van LNV had toegezegd hiertoe maatregelen te zullen nemen. Dat is niet gebeurd. Het plaatsen van stop grids in alle fuiken is een eenvoudige en goedkope oplossing. Dit voorkomt dat otters en visetende watervogels een fuik in kunnen zwemmen en verdrinken.

geen onderhoud aan faunavoorzieningen

De onkunde blijkt eveneens uit het gebrek aan onderhoud van de otter tunnels en rasters die met veel geld zijn aangelegd langs drukke wegen. In veel gevallen zijn de tunnels overgroeid en sluiten niet aan op openingen in de rietkraag langs de oever. Uitgezette otters weten zo niet de weg naar de dure voorzieningen te vinden. Vaak waren ook de rasters langs de wegen beschadigd of niet goed afgesloten. Mits er sprake is van goed onderhoud, is in het buitenland gebleken dat dergelijke voorzieningen snel door otters (en andere dieren) benut worden om veilig van het ene naar het andere gebied te komen. Voor de otters zijn de voorzieningen onder de drukke Pieter Stuyvesantweg, die de Rottige Meenthe doorkruist, van levensbelang.

geen enkel oog voor welzijn dieren

Daarbij komt dat het genoemde trio geen enkel oog heeft voor het welzijn van de individuele otters. Het is gebruikelijk dat geschikte otters uit gevangenschap allereerst uitgewend worden in z.g. uitwen kooien (z.g. “soft release"? aanpak). Hierin wennen zij aan de omgeving en leren zij steeds meer hun eigen voedsel te vangen. Zo verwilderen zij langzamerhand. Na enige tijd worden dan de kooien geopend en kunnen de dieren de vrijheid kiezen. In de kooien wordt daarna nog een tijdje doorgevoerd. Deze veel te tamme dieren zijn zonder pardon los gelaten en aan hun lot overgelaten (z.g. “hard release"?). Volgens de Jongh, directeur van de Stichting Otterstation Nederland, is het bespottelijk dat de bijtende otter nu terug gevangen gaat worden. Volgens hem is het “bezint eer ge begint!"? De Jongh: “Het semi-overheidsinstituut Alterra geeft opnieuw een brevet van onvermogen af"? Geneticus en Alterra medewerker Jansman, die zich zelf tot otter expert heeft uitgeroepen, beweert in de Nederlandse media: “Ik ken geen enkel geval waarbij een otter een mens heeft gebeten, anders dan bij hondsdolheid of in dierentuinen''. Als Jansman beter de beschikbare literatuur had doorgenomen dan was hij o.a. een opmerkelijk geval tegen gekomen in Friesland waarbij een moeder otter ter verdediging van haar jongen achter op een fiets was gesprongen.

Ander nieuws