Ministerie belooft stopzetting herintroductie otter

25-9-2006

Het Ministerie van LNV dat eindverantwoordelijk is voor de herintroductie van de otter in Nederland heeft in een officieel schrijven aan de voorzitter van de internationale IUCN Otter Specialist Group beloofd de herintroductie van de otter voorlopig stil te leggen totdat er maatregelen zijn getroffen om verdrinking in fuiken te voorkomen en er voldoende faunapassages zijn gerealiseerd. Het Ministerie is tot die belofte gekomen n.a.v. een indringend telefoongesprek van de IUCN voorzitter met het Ministerie van LNV.

Staatsbosbeheer lijkt zich niets aan te trekken van deze belofte gezien de uitlatingen van vandaag in de Leeuwarder Courant waaruit blijkt dat zij binnenkort door willen gaan met het uitzetten van otters in andere delen van Friesland. De Stichting Otterstation Nederland te Leeuwarden, die reeds twintig jaar lang op komt voor het wel en wee van de otter in Nederland, vindt dat SBB zich moet houden aan de belofte van het Ministerie. Volgens de stichting mogen er niet nog meer otters onnodig sneuvelen door het onverantwoord handelen van de SBB projectleiding en onderzoekers. Men moet eerst de problemen die er zijn oplossen. De SON beschouwt de schriftelijke toezegging aan de IUCN voorzitter als een overwinning in haar streven om een verantwoorde herintroductie te laten plaatsvinden.

Voor de zomervakantie had de SON al stevige kritiek toen SBB en dezelfde onderzoekers 4 veel te tamme vrouwtjes otters uitzetten in een gebied dat daarvoor veel te klein is. 1 Otter moest "vanwege een wond" snel teruggevangen worden en een andere otter beet toen een 4 jarig jongetje. Gisteren werd pas bekend gemaakt dat deze otter een aantal dagen na het bijt incident dood terug gevonden was in een bouw van een muskusrat. Het onvermogen van het management en onderzoekers blijkt ook uit het feit dat er opnieuw otters "kwijt" zijn en er alweer zenders zijn uitgevallen. Uit de voortgangsverslagen van de afgelopen jaren is gebleken dat dat met de regelmaat van de klok is gebeurd. Dergelijke grootscheepse missers horen niet thuis in een serieus herintroductie project.

Onderhoud faunapassages ontbreekt nog steeds!

De Stichting Otterstation Nederland heeft voor de zomervakantie de regio directie noord van SBB er op gewezen dat het van belang is dat de faunapassages die al aanwezig zijn in het herintroductie gebied goed onderhouden worden. Men was dankbaar voor het constructieve advies en zegde toe actie te zullen ondernemen. Bij een inspectie in het veld bleek gisteren echter dat slechts 1 passage gedeeltelijk vrij gemaakt was van belemmerende vegetatie. De overige voorzieningen waren nog steeds overwoekerd. Deze dure voorzieningen zijn hun geld alleen waard als zij goed onderhouden worden en daardoor vindbaar zijn voor otters en andere dieren, zoals diverse marterachtigen, de ringslang en amfibieën.

Verzoek aan CITES commissie

De Stichting Otterstation Nederland heeft op grond van de grove fouten en niet weggenomen risico’s van uitsterven een verzoek neergelegd bij de onafhankelijke CITES commissie om import vergunningen voor nieuwe otters op te schorten. Deze commissie, bestaande uit wetenschappers en beleidsmakers dient de verlening van de z.g. CITES import vergunningen voor wilde dieren te fiatteren. In 2002 is deze commissie al uiterst kritisch geweest in het verlenen van de benodigde vergunningen.

Ander nieuws