Beleidslijn Herintroducties niet in overeenstemming met praktijk

29-4-2008

De Minister van LNV heeft op 25 april 2008 een Beleidslijn Herintroducties aan de Tweede Kamer aangeboden. Eerder dit jaar werd de Stichting Otterstation Nederland (SON) door het Ministerie van LNV benaderd om commentaar te leveren op een concept van dit stuk. De SON complimenteerde het Ministerie met dit initiatief en gaf uitgebreid commentaar. Het Ministerie gaf aan voor een terugkoppeling zorg te dragen. Ons inhoudelijke commentaar werd kennelijk ter harte genomen, maar de terugkoppeling bleef uit. Maar er klopte nog meer niet!

In de Beleidslijn Herintroducties, die hier te dowloaden is, staat op de eerste pagina reeds het volgende te lezen: "Ook met herintroducties van inheemse soorten moet zorgvuldig worden omgegaan. Er bestaat immers kans op schade aan natuurwaarden, schade aan de omgeving bijvoorbeeld landbouwschade) of aantasting van het dierenwelzijn. Een ondoordachte herintroductie kan leiden tot faunavervalsing wanneer dieren van de verkeerde ondersoort worden uitgezet,....".

Waarom brengt het Ministerie van LNV een dergelijke Beleidslijn Herintroducties uit, terwijl men er in de praktijk zo heftig van afwijkt? Tijdens het opstellen van deze Beleidslijn hebben het Ministerie van LNV en het daaraan verbonden Staatsbosbeheer geprobeerd verweesde otters te verkrijgen uit Groot-BrittanniĆ«. Otter specialisten weten echter dat er in Engeland in de vorige eeuw een ondersoort van onze soort otter, Lutra lutra lutra, is uitgezet. Deze ondersoort, Lutra lutra barang, komt uit AziĆ« en ziet er duidelijk anders uit. Eind 2007 werd dit nog een keer schriftelijk bevestigd door de vice-voorzitter van de IUCN/SSC Otter Specialist Group, dr. Nicole Duplaix. In Groot-BrittanniĆ« is dus sprake geweest van faunavervalsing! Dit is opnieuw een duidelijk voorbeeld van mooie initiatieven en beloftes op papier, maar het niet opvolgen daarvan in de praktijk.

Gelukkig hebben onze Britse collega's, evenals de Tsjechische collega's in 2007, een duidelijk "NEE" laten horen tegen het leveren van verweesde otters uit hun land. LNV en SBB hadden er dus bij een "JA", voor gezorgd dat er genetische vervuiling of faunavervalsing was opgetreden binnen de nieuwe Nederlandse populatie. LNV en SBB hadden er bovendien geen rekening mee gehouden dat de Britse populatie al vele eeuwen lang gescheiden is van de populatie op het vaste land van Europa. Hierdoor zijn er duidelijke verschillen in genetische samenstelling opgetreden. De IUCN Herintroductie Richtlijnen waar de Beleidslijn Herintroducties van uit zegt te gaan, geven aan dat uit te zetten dieren qua genetische samenstelling zoveel mogelijk moeten lijken op die van de dieren die van oudsher voorkwamen voordat zij uitstierven.

De aantasting van het dierenwelzijn vindt LNV in de Beleidsnota Herintroducties kennelijk ook een belangrijk punt. Hoe kon het dan gebeuren dat er zoveel tamme otters in Nederland zijn uitgezet? Op de aangifte bij de AID tegen SBB over dierenmishandeling van een tamme otter, die eind vorig jaar is uitgezet, heeft de SON nog niets vernomen. Het Ministerie van LNV meet met veel verschillende maten.

Ander nieuws