Pompen voor otters!

10-1-2009

Na overleg met de Stichting Otterstation Nederland (SON) heeft Staatsbosbeheer in de Weerribben afgelopen week met pompen wakken open gehouden. Als dit achterwege was gebleven, dan was het gevaar groot dat de otters uit het gebied weg trekken op zoek naar open water. Van vroeger is bekend dat in hele strenge winters otters uit geheel Friesland naar het gemaal bij Tacozijl bij Lemmer trokken, omdat dat de enige plek met open water was. Er zijn waarnemingen bekend van meer dan 10 otters die gezamenlijk daar aan het vissen waren. Voor de otter is dit opmerkelijk gedrag, omdat zij normaal solitair leven en soortgenoten uit de weg gaan. Klik op "Lees verder" en beluister het interview!

Gisteren werd door ons tijdens een radio interview voor het programma Atlas van LLiNK in de Weerribben op klaarlichte dag een jonge otter op het ijs gesignaleerd. Dit is voor otters niet normaal en toont hoogst waarschijnlijk dat zij het met al het ijs niet makkelijk hebben en ook overdag voedsel moeten zoeken. Het interview wordt op 11-01-2009 uitgezonden. Zie: http://llink.nl/atlas/viewpage.php?page=aflevering&f_Aflevering=1453. Beluister rechtstreeks de opname door hier te klikken op: interview. Er opent zich een nieuw venster, dat na afloop van het interview afgesloten kan worden.

Er werden diverse ottersporen gevonden in de Weerribben en Linde Vallei, waaronder verse spraints op het ijs en uitgedooide prenten (= pootafdrukken). De sporen van de prenten leidden naar een otter wak, dat inmiddels alweer dichtgevroren was. Als zo'n wak vaker gebruikt wordt, onstaat er (als het hard vriest) rondom het wak een ijs richel door het water dat over de rand van het wak stroomt als de otter in het water plonst.

Als er een spoor van luchtbellen achter elkaar onder het ijs wordt aangetroffen, dan is er sprake geweest van een otter die onder het ijs gezwommen heeft op zoek naar vis. De bellenbanen kunnen tot heel ver van het wak vandaan onder het ijs worden aangetroffen en kunnen allerlei kanten op gaan. Het is opmerkelijk dat de otter toch altijd weer het wak kan terugvinden. Als duiker raak je onder water het spoor al gauw bijster en is een kompas geen overbodige luxe.

Het bellen spoor van de otter ontstaat door lucht die door de waterdruk uit de vacht van de otter geperst wordt. Otters hebben geen onderhuids vetweefsel om zich mee warm te houden. Ze houden zich warm met lucht die vast gehouden wordt in de dichte onderlaag van hun pels. Ook andere semi-aquatische zoogdieren houden zich op deze manier warm in het water.

Er kunnen onder het ijs ook andere bellen aangetroffen worden. In veengebieden worden deze gevormd door moerasgas, dat grotendeels bestaat uit methaan. Door een gaatje in het ijs naar deze bel te maken kan dit gas zelfs aangestoken worden en vormt een vlam.

Wilt u dat de otter ook weer een veilig heenkomen in andere delen van Nederland gaat krijgen? Geef u dan op als Vriend van de Otter via deze website!

Ander nieuws