Otter ook in de Deelen!

3-2-2009

Vorig jaar had Harrie Bosma, werkzaam bij Wetterskip Fryslân, al het vermoeden dat er een otter in de Deelen was geweest, maar in januari van dit jaar werd het duidelijk. Hij vond pootafdrukken (prenten) van de otter in een dun laagje sneeuw op het ijs. De Deelen, circa 500 ha groot, is een betrekkelijk jong verveningsgebied vlakbij Heerenveen. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste veenarbeiders met de veenwinning voor de productie van turf. Door het afgraven van het laagveen ontstond een doolhof van petgaten en legakkers. Otters koloniseerden dit gebied vanaf de jaren vijftig. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden hier nog steeds regelmatig ottersporen gevonden totdat de otter in 1988 in Nederland uitstierf.

Het is wonderbaarlijk hoe deze otter zich in de Deelen wist te vestigen. De ecologische infrastructuur in het midden van Friesland laat nog steeds te wensen over (klik hier). In 2007 werd er niet ver van dit gebied nog een otter op de A-7 bij Nijbeets dood gereden. De Werkgroep Otters Friesland wist vorige eeuw al onder de A-7 een otter tunnel te realiseren, maar de begeleidende rasters lieten lang op zich wachten. Na het vinden van deze dode otter, en in dezelfde week nog een andere overreden otter op de A-32 bij het viaduct over de Linde, heeft de Stichting Otterstation Nederland er nogmaals op aangedrongen de noodzakelijke fauna voorzieningen binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) af te ronden. Bij de Linde is dat nu bijna voor elkaar, maar bij de A-7 nog niet.

fuiken

Ook op andere plaatsen in midden Friesland is het belangrijk dat er meer maatregelen genomen worden om de otter de kans te geven zich definitief te vestigen. Op 22 november 2008 vond Tjibbe de Jong niet ver van zijn huis en na precies 20 jaar afwezigheid, verse otter spraints aan de Wijde Ee bij Oudega (Sm.). Tjibbe is daarna diverse keren het nabij gelegen natuurgebied de Oude Venen doorgestruind, maar vond toen geen enkel teken van otter aanwezigheid meer. Tjibbe merkte op dat er in het gebied nog steeds veel met onbeschermde fuiken gevist wordt. In dergelijke fuiken kunnen otters verdrinken op zoek naar een eenvoudig maaltje vis. Het is daarom van groot belang dat in geheel Friesland de zogenaamde stopgrids in fuiken geplaatst gaan worden.

Ander nieuws