Conservatrix schenkt € 10.490,- aan Stichting Vrienden van de Otter

15-11-2009

Conservatrix Levensverzekeringen in Baarn steunt met de verkoop van haar verzekeringsproduct Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan Stichting Vrienden van de Otter in Leeuwarden. 

Met zekerheid een mooi bedrag voor Stichting Vrienden van de Otter

Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan geniet grote belangstelling, vooral vanwege de hoge mate van zekerheid – met garantie – ten aanzien van het kapitaal dat bij leven van de verzekerde(n) op de einddatum van de verzekering tot uitkering komt. Van die belangstelling profiteert ook Stichting Vrienden van de Otter. Gerelateerd aan het aantal nieuwe verzekeringen ontvangt de stichting van Conservatrix een  geldbedrag voor de ondersteuning van haar activiteiten. Het periodieke sponsorbedrag bedroeg in mei van dit jaar € 4.610,00 en in november € 5.880,00.

Conservatrix Levensverzekeringen

Conservatrix is al meer dan 135 jaar als zelfstandige en onafhankelijke verzekeraar op de Nederlandse markt actief. Conservatrix biedt consumenten en ondernemers producten op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken aan. Centraal binnen het productassortiment staan levensverzekeringen die op basis van garanties een hoge mate van zekerheid bieden bij de opbouw van verzekerde kapitalen. Conservatrix levert haar producten uitsluitend via een landelijk netwerk van onafhankelijke, professionele assurantie-, pensioen- en hypotheekadviseurs. Meer informatie over Conservatrix en haar producten is te vinden op de website www.conservatrix.nl.

Stichting Vrienden van de Otter

Stichting Vrienden van de Otter  zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het zoetwater-milieu. Een goede kwaliteit van het buitenwater biedt goede overlevingskansen voor diverse diersoorten, waaronder de otter. In Europa en ook andere werelddelen wordt gewerkt aan de doelstellingen van de stichting.

ontvangst eerste cheque

Bijgevoegde foto: Addy de Jongh (Stichting Vrienden van de Otter) ontvangt van Hans Buitenhuis (directeur Conservatrix) de eerste cheque van dit jaar.

link: http://www.conservatrix.nl/producten/het-natuurlijk-garantieplan/

Ander nieuws