Liesje, Arjen en Auke op weg naar de vrijheid!

7-10-2011

Op 6 oktober 2011 werd onze verweesde otter drieling Liesje, Arjen en Auke onder veel media belangstelling overgebracht naar de uitwenkooi in Alde Feanen NP nabij Eernewoude in Friesland. Afgelopen zaterdag hebben de 3 otters een zendertje gekregen om ze straks in het wild goed te kunnen volgen. De bekende dierenarts Peter Klaver heeft dit verzorgd. Het is een van de vele voorwaarden voor het uitzetten van de otters. De Rijksuniversiteit van Groningen begeleidt de wetenschappelijke kant van de herintroductie in de Alde Feanen. Voor directeur Ultsje Hosper van it Fryske Gea is het de kroon op het werk van de vele maatregelen die in het gebied zijn genomen ter verbetering van de natuur. Het is tevens een mooi afscheid cadeau, want op 22 november gaat hij met pensioen. Er volgen nog 3 otters uit het buitenland.

Dit zijn ook verweesde otters. Zij zorgen voor het nodige verse bloed in de populatie, want er is in de nieuwe Nederlandse otter populatie inteelt opgetreden. Inteelt kan leiden tot uitsterven. De herintroductie van deze dieren is dan ook van groot belang. De dieren krijgen hun vrijheid terug via een z.g. "soft release". Dit houdt in dat zij eerst naar een uitwenkooi in het uitzetgebied gaan. Daar wennen zij aan de omgeving. Na ongeveer 10 dagen gaan de luiken van de kooi open en kunnen de dieren het wild in. Enige dagen daarna blijft er nog door gevoederd worden, maar de verwachting is dat de otters al snel hun eigen voedsel zullen vinden en niet meer naar de kooi terug komen.

otters op weg!

foto 1: Na overdracht aan Gedeputeerde Kramer zijn de otters op weg naar de uitwen kooi!

foto 2: In de uitwenkooi kijkt Arjen al nieuwsgierig naar buiten

Links:

http://www.hartvannederland.nl/nederland/friesland/2011/otters-krijgen-hun-vrijheid-terug/

http://www1.omropfryslan.nl/84427/Otters-utset-yn-Alde-Feanen.aspx

http://jeugdjournaal.nl/item/291170-otters-uitgezet-in-friesland.html

http://nos.nl/video/279511-japanse-interesse-in-nederlands-otterproject.html

http://nos.nl/audio/279495-japanners-bekijken-nederlands-otterproject.html

Onze dank gaat uit naar de vele instanties en vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt!

 

Ander nieuws