Wereld Otter Dag

29-5-2014

Wereld Otter Dag op 28 mei leverde veel publiciteit op voor de noodzaak om meer otter tunnels in Nederland aan te leggen. Het Jeugdjournaal besteedde er op indringende wijze aandacht aan. Hieronder hun reportage.Op de avond hield Addy de Jongh, ter ere van Wereld Otter Dag, in natuur en milieu centrum De Rietnymf een powerpoint lezing over alle 13 soorten otters, die onze planeet bewonen.
Voorafgaande aan de lezing werd aangekondigd dat er in de Rietnymf een nieuw Otter Opvangcentrum zal verrijzen. Het Opvangcentrum wordt opgezet door De Rietnymf en de Stichting Otterstation Nederland. Mede namens zijn vrouw Baukje, overhandigde Tjibbe de Jong hiervoor als symbolisch cadeau de sleutel en de voedselplank van het tijdelijke otter opvangcentrum dat bij hen gevestigd was. Voor het geweldige werk dat Tjibbe, Baukje en vrijwilligers hier hebben gedaan, ontvingen zij als blijk van dank uit de handen van Auke Kuiper van De Rietnymf een levensgrote riet pluim.

Ander nieuws