Uw donatie voor ons aftrekbaar!

5-6-2014

Vanaf 2014 kunt u uw donatie voor de Stichting Vrienden van de Otter aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De voorwaarde is wel dat u door middel van een simpele overeenkomst dat met ons vast legt. Was u nog geen donateur, maar wilde u dat al wel worden en de Staat mee laten betalen via uw aftrek? Dan is dit uw kans!

De oplossing hiervoor is om van de bestaande of nieuwe jaarlijkse donatie een periodieke gift te maken. Bij een periodieke gift hoef je geen rekening te houden met de drempel. Let op: Daardoor verdwijnt deze grote gift wel uit de “overige giften” en kan het dus zijn dat de andere (kleine) giften niet meer aftrekbaar zijn. Daarvoor blijft immers dezelfde drempel gelden.Een periodieke gift houdt in dat je je voor minimaal 5 jaar verbindt om een vast bedrag per jaar aan ons als ANBI goede doel te schenken. Tot en met 2013 was de enige manier om dit te regelen door middel van een notariële akte. Vanwege de kosten werd er daarom vaak vanaf gezien.Vanaf 2014 hoeft dit niet meer via deze notariële akte, maar er moet nog wel een overeenkomst voor worden opgesteld!!Deze overeenkomst kunt u downloaden op:
overeenkomst

Op die download pagina treft u ook een link aan met de voorwaarden die de belastingdienst stelt. Het is niet ingewikkeld. We hebben gezien dat eigenlijk al onze donateurs hier aan mee kunnen doen.
Ons voorstel is daarom dat u zelf het formulier invult, ondertekent en naar ons toestuurt op het volgende adres:

Stichting Vrienden van de Otter
Spanjaardslaan 136
8917 AX Leeuwarden


of in gescande vorm naar het volgende e-mail adres:

Secretariaat SVO

Wij zorgen er dan voor dat wij de rest van het formulier invullen en ondertekend weer aan u terug zullen sturen. U dient deze overeenkomst wel goed te bewaren voor eventuele controles door de belastingdienst.


Wij danken hierbij de belastingdienst dat zij dit voor ons mogelijk hebben gemaakt!

Ander nieuws