Alarm. Het regent dode otters! Help ons!

3-9-2014

Op zaterdag 23 augustus was chauffeur, Wilfred van der Kooij, van de Vermeulen Groep, getuige van de aanrijding van een jonge otter op de A44. Hoewel er een poging is gedaan om de otter te redden, mocht het helaas niet baten. De chauffeur heeft vervolgens Stichting Vrienden van de Otter (SVO) gebeld, om melding te maken van de gevonden otter.

Op woensdag 27 augustus is de aangereden otter bij de Vermeulen Groep, opgehaald door mensen van de SVO. De locatie waar de otter overreden is, is opmerkelijk. Aan beide zijden van de snelweg is veel bebouwing aanwezig. Waarschijnlijk is het dier afkomstig uit de richting van de Kagerplassen. Het complex van Kagerplassen, Braassemermeer en Westeinderplassen vormt een goed potentieel leefgebied voor de otter. Deze gebieden liggen niet ver af van de Nieuwkoopse Plassen, waar vastgesteld is dat er minimaal twee otters, een mannetje en een vrouwtje, leven.

Indien deze otter afkomstig is uit de Nieuwkoopse Plassen dan heeft het dier de A4 met succes weten te passeren. De SON heeft eerder dit jaar bij de Provincie Zuid-Holland en natuur beherende instanties aangekaart dat er in de provincie z.s.m. otter tunnels en andere passage mogelijkheden (zoals looprichels onder bruggen en duikers) aangelegd zullen moeten worden op kruispunten van water- en verkeerswegen. Dit dier bewijst dat de otter zich definitief in de provincie Zuid-Holland gevestigd heeft. Dat schept verplichtingen.


Vanochtend rinkelde de alarmcentrale van de SVO opnieuw. Ditmaal meldde automobilist Kevin de Jong dat hij een net aangereden otter had gevonden op de A7 vlak voor Heerenveen. De vindplaats is een bekend knelpunt. Hier vlakbij is een goede doorgang onder de weg, maar aan een kant ontbreekt een begeleidend raster en aan de andere kant is het raster veel te kort. Daardoor kon de otter de onderdoorgang niet vinden en liep hij de weg op.

Addy de Jongh directeur van de Stichting Otterstation Nederland is hoogst verontwaardigd over dit verkeersslachtoffer: “Dit knelpunt is al veel langer bekend bij de overheid. Vorig jaar mei hadden zij in een vonnis de opdracht gekregen van de rechter om dit otter knelpunt (en vele andere) binnen een jaar tijd op te lossen. Met name dit knelpunt had zeer eenvoudig opgelost kunnen worden door middel van het verbeteren en verlengen van de rasters. Dit verkeersslachtoffer had dus op eenvoudige en niet al te dure wijze voorkomen kunnen worden!”

De overheid heeft wel een andere opdracht van de rechter in het gewezen vonnis laten uitvoeren: het maken van een analyse van alle knelpunten bij wegen in en tussen de bestaande leefgebieden van de otter. Het resultaat hiervan spreekt niet in het voordeel van de overheid. Van de 194 bezochte potentiele knelpunten zijn er 22 aangemerkt als urgent knelpunt. Het rapport laat zien dat er van al deze knelpunten -waar iedere dag otters kunnen sneuvelen !- slechts een knelpunt opgelost lijkt te zijn! We zijn benieuwd hoe de rechter hierover in het aanstaande Hoger Beroep op 22 september 2014 zal oordelen. We weten dat er ondertussen op een aantal tekentafels concrete oplossingen worden voorbereid, maar die zijn nog niet uitgevoerd binnen het jaar dat de rechter bevolen had. Van het Hoger Beroep ging namelijk geen schorsende werking uit.

Het verkeer is voor de otter het grootste probleem in Nederland. Afgelopen jaar sneuvelde maar liefst 1/3 van de totale otter populatie (circa 100 dieren) in het verkeer! De teller voor 2014 staat nu op 16 dode otters! Dat dit er minder zijn dan vorig jaar zou een teken aan de wand kunnen zijn! De otter zou opnieuw in Nederland kunnen uit sterven. Dat mag niet gebeuren.

WE ROEPEN U DAAROM OP ONS TE WILLEN HELPEN DOOR DONATEUR OF SPONSOR TE WORDEN. U KUNT UW BELANGSTELLING AAN ONS DOOR GEVEN, DOOR OP DE VOLGENDE LINK TE KLIKKEN:

AANMELDEN

U laat ons dan door middel van een e-mail bericht zien dat u belangstelling heeft en graag meer info wilt ontvangen. Het verdedigen van de belangen en het beschermen van de otter kost nu eenmaal veel geld. Wij ontvangen hiervoor geen subsidie. Alleen u kunt ons helpen als donateur of sponsor. Wij zullen u op de hoogte blijven houden door middel van deze website en onze online Otterbode. Bij voorbaat dank!

Met dank aan Vermeulen Groep voor hun hulp!

links:

Heerenveense Courant

klik op afbeelding voor artikel Leeuwarder Courant 08-09-2014

opent in nieuw tabblad

Ander nieuws