Otter Challenge van start

8-11-2014

Op 5 november is de Otter Challenge van start gegaan. Iedereen in Nederland kan hiervoor een goed idee aan leveren als dat maar de otter in Nederland kan helpen te overleven. De winnaars van de beste initiatieven zullen een 1-op-1 ondersteuningstraject ontvangen ter waarde van € 10.000. De precieze invulling hiervan wordt bepaald in samenspraak met de winnaar(s), afhankelijk van wat er nodig is om het idee te realiseren.

Otter Challenge

Het gaat om initiatieven voor nieuwe oplossingen voor de onnatuurlijke doodsoorzaken van de otter of initiatieven, die bestaande oplossingen financieel duurzaam maken. Een jury kiest aan het einde van een aantal fasen welke ideeën het meest veelbelovend zijn, en selecteert uiteindelijk op een pitch event de 1 - 3 winnaars van de Otter Challenge.

Een reuzenotter luisterde de start van de Otter Challenge op. Dankzij de Amsterdamse politie kwam de otter op tijd in Artis waar de start van de Otter Challenge plaats vond. Hieronder een foto verslag:

Na een lange reis met de trein en tram 9 moest er nog wel een drukke weg overgestoken worden. Met de nodige hulp kwam ook dat weer goed. Tijdens het tekenen van het convenant door alle partners reikte de otter de stift aan waar dat mee moest gebeuren. Niet alleen natuur- en milieu organisaties werden partner. Ook bedrijven sloten zich aan. Momenteel zijn er 14 partners, die samen de doelstelling "1000 Otters in 2020" proberen te behalen:


Na het ondertekenen van het convenant werden de aanwezigen verzocht zich in groepen te verdelen. Er moest gewerkt worden aan nieuwe ideeën. Dat ging erg goed. De groepen wisten deze met verve in een pitch naar voren te brengen.

Iedereen kon terug kijken op een geslaagde dag waarop gelijk een brug geslagen is tussen natuurorganisaties en bedrijven, die samen de otter een goede toekomst kunnen bieden.

Ander nieuws