Geen paling is te groot voor een otter

2-2-2016

Paling is het lievelingskostje van otters. Dat is goed te zien op de volgende video van een otter in het Noorse Trondheim.

Het is zeer spijtig dat het niet zo goed gaat met de palingstand. Al jaren lang kwam er bij de sluizen steeds minder glasaal binnen, maar de laatste paar jaar lijkt dit iets beter te worden.

Vissers en natuurbeschermers helpen elkaar om de palingstand te verbeteren. De Stichting Otterstation Nederland werkt al jaren goed samen met beroepsvissers om er voor te zorgen dat de paling populatie zich kan herstellen en om vis fuiken ottervriendelijk te maken, opdat otters (en vis etende watervogels) hierin niet kunnen verdrinken. Er is een duidelijk gezamenlijk belang. Daarnaast is de paling uit de grote rivieren tot op heden te veel verontreinigd met PCBs en dioxines. Dit maakt de Grote Rivieren nog steeds geen veilig leefgebied voor otters. Zij kunnen te veel belast worden met deze kwalijke stoffen, waardoor zij last kunnen krijgen van allerlei infecties en tumoren.

Kijk hier hoe een otter zich te goed doet aan een paling in de Noorse stad Trondheim:


Otters komen ook langs de kust voor van bijvoorbeeld Noorwegen, Schotland en Ierland. Daar vangen en eten zij eveneens de veel grotere zeepaling of kongeraal. De volgende link laat spectaculaire beelden zien van een otter die een bijna anderhalf meter lange zeepaling ving:

Otter eet kongeraal

Ander nieuws