Watermilieu

De otter wordt wel de ambassadeur van het zoetwatermilieu genoemd. Het is namelijk zo dat als het watermilieu weer geschikt is voor de otter, vele andere dieren, planten en wij mensen daarvan mee profiteren. Op veel plaatsen in Nederland is dat al te merken. Diverse soorten vogels, vissen, waterinsecten en zeldzame planten zijn nu weer aan te treffen in ons zoetwatermilieu. Soorten die het 10- 20 jaar geleden erg moeilijk hadden, doen het momenteel weer beter. Toch zijn we er nog niet! Ook in andere delen van Nederland moet de waterkwaliteit en de gesteldheid van de natte natuur nog verbeterd worden. De Stichting Vrienden van de Otter en SON blijven zich daarvoor inzetten. Een overduidelijk bewijs van het herstel van het watermilieu is de goede voortplanting die inmiddels is opgetreden in de nieuwe, geherintroduceerde otterpopulatie in NW- Overijssel. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw konden als gevolg van de watervervuiling met giftige chemische stoffen vrouwtjes otters geen jongen meer krijgen. Doordat de waterkwaliteit in de laatste 12 jaar sterk verbeterd is, vormt deze vervuiling geen bedreiging meer.